Razem możemy więcej

Startuje Akademia dla Seniorów

Z radością informujemy, że Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu realizuje nowe przedsięwzięcie pod nazwą: Akademia Aktywności Społecznej Seniorów.
Do udziału zapraszamy sześćdziesięciolatków i osoby starsze z Elbląga i powiatu.


 

 

 

Głównym celem Akademii jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów. Projekt realizowany przez elbląski oddział Ligi Kobiet Polskich – wspierany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – skierowany jest bowiem do osób powyżej 60. roku życia, a wziąć w nim udział mogą seniorzy z Elbląga oraz powiatu elbląskiego.
Tworząc Akademię Aktywności Społecznej Seniorów chcemy skupić się na poprawie jakości życia seniorów. Zależy nam by dostrzec, wydobyć i wykorzystać potencjał osób starszych. Dlatego przygotowując projekt duży nacisk położyliśmy na ofertę edukacyjną, promocję aktywności społecznej oraz podkreślenie rangi zdrowia, dobrej formy w codziennym funkcjonowaniu.

Te priorytetowe działania łączyć się będą właśnie w Akademii Aktywności Społecznej Seniorów. 

Dla kogo?

Akademia Aktywności Społecznej Seniorów skierowana jest do osób starszych (w wieku 60+), zamieszkałych na terenie miasta Elbląga i powiatu elbląskiego.
Łącznie w projekcie weźmie udział około 60 uczestników - beneficjentów ostatecznych oraz około 30 wolontariuszy.

Co oferujemy?

W planach Akademii znajdują się następujące nieodpłatne warsztaty:

1. Internet w edukacji obywatelskiej seniorów.

W ramach tego kursu beneficjenci nauczą się podstawowej obsługi komputera, tworzenia dokumentów tekstowych, a także dowiedzą się jak szybko i łatwo wejść w świat internetu, jak posługiwać się komunikatorami internetowymi oraz pocztą elektroniczną.

2. Promocja i profilaktyka zdrowia.

Podczas tego panelu warsztatowego przekażemy wiedzę z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz podstawową wiedzę z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Beneficjenci spotkają się z dietetykiem oraz wezmą udział w warsztatach kulinarnych. Nie zabraknie także ćwiczeń fizycznych. Tu zaplanowane są zajęcia sportowe z nordic walking.

3. Szkoła Animatorów Społecznych Seniorów.

To rozbudowane warsztaty, podczas których postaramy się wspólnie z beneficjentami odnaleźć w nich (lub zaszczepić nową) pasję, energię do działania, radość z aktywności społecznej.

W realizacji tych zamierzeń pomoże nam między innymi trening motywująco-inspirujący. Podczas niego uczestnicy poznają swoje mocne strony oraz pozyskają wiedzę jak wykorzystać taki skarb.

Następnym krokiem warsztatów w ramach Szkoły Animatorów Społecznych Seniorów będzie „wolontariat seniorów”. W ramach tego bloku uczestnicy będą mieli okazję wypracować mini projekty na rzecz społeczności lokalnej, które będą mogli realizować jako wolontariusze. Na realizację jednego mini-projektu zaplanowaliśmy w budżecie kwotę 500 zł.
Finałem warsztatów będzie trzydniowe szkolenie wyjazdowe, podczas którego uczestnicy miedzy innymi dopracują mini projekty, przygotują plany realizacji projektów, budżety, sposoby promocji oraz przygotują się do ich realizacji.

4. Klub Aktywnego Seniora

Tematem nadrzędnym Klubu będą zajęcia z komunikacji interpersonalnej, kreatywności, radzenia sobie ze stresem, jak być aktywnym, spotkania z ciekawymi ludźmi. W każdej z grup warsztatowych zostanie przeprowadzonych 5 dni szkoleniowych (po 5 h), łącznie 20 dni szkoleniowych.

Akademię Aktywności Społecznej Seniorów zakończy konferencja podsumowująca projekt.

Jak zostać Akademikiem?

Należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie wypełnione i własnoręcznie podpisane dokumenty złożyć w biurze projekt, czyli w siedzibie Ligi Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu.
Istnieje także możliwość wysłania wypełnionego formularza rekrutacyjnego e-mailem na adres poczty elektronicznej podany na formularzu. W takim przypadku, jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie, potwierdzi dokument własnoręcznym podpisem najpóźniej na pierwszych przewidzianych w projekcie zajęciach.

Na podstawie zgromadzonych formularzy rekrutacyjnych komisja rekrutacyjna sporządzi listę uczestników i listę rezerwową oraz powiadomi kandydatów o wyniku rekrutacji.
W przypadku rezygnacji uczestników projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej, jeśli wyrazi ponownie wolę wzięcia udziału w projekcie poprzez ponowne wypełnienie deklaracji.
Prace Zespołu rekrutacyjnego są udokumentowane protokołem, kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.

Nabór chętnych trwa do wyczerpania miejsc.

 

Szczegółowy regulamin dostępny online w formacie pdf lub w biurze projektu.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

- Deklaracja uczestnictwa - pobierz

- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacji materiałów wizualnych powstałych w trakcie uczestnictwa  w projekcie - pobierz

 
Kontakt do nas

Liga Kobiet Polskich
oddział terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23

e-mial: lkp.elblag@wp.pl  Kartki


Z e-Poradnika

Adopcja
Największą tragedią dla małoletniego dziecka jest sieroctwo i to zarówno ...
czytaj więcej »
Testament
Kiedy nadchodzi jesień życia albo, gdy zdrowie szwankuje rozmyślamy jak ...
czytaj więcej »
Roszczenia alimentacyjne
W zgodnej, wspierającej się rodzinie niema potrzeby rozważać, kto i ...
czytaj więcej »
Spadek
Najczęściej uważa się, że osoba, która dziedziczy spadek (spadkobierca) uzyskuje ...
czytaj więcej »
©Liga Kobiet Polskich - o. terenowy w Elblagu
Projekt i realizacja - Vene Studio