Razem możemy więcej

Obowiązki rodziców

W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, rodzice zgodnie sprawują władzę rodzicielską troszcząc się o duchowy i fizyczny rozwój małoletnich dzieci i dbają o finansowe zabezpieczenie ich potrzeb W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, rodzice zgodnie sprawują władzę rodzicielską troszcząc się o duchowy i fizyczny rozwój małoletnich dzieci i dbają o finansowe zabezpieczenie ich potrzeb. Ten idealny stan bywa jednak zaburzony na skutek konfliktów pomiędzy rodzicami, najczęściej na tle obowiązku alimentacyjnego i kontaktów osobistych z dziećmi. Jeśli jeden z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, wówczas drugi rodzic występuje do sądu rodzinnego z powództwem o alimenty i po uzyskanie wyroku zasądzającego kieruje tytuł wykonawczy do komornika celem przeprowadzenia egzekucji. Oczywiście jest to uprawnienie rodzica, jako przedstawiciela ustawowego dziecka, na rzecz którego zasądzono alimenty, ale zważyć należy, że postępowanie egzekucyjne wiąże się z kosztami, które pokryć musi dłużnik. Przed wszczęciem egzekucji należałoby jednak zastanowić się czy egzekucja jest konieczna, bowiem jeżeli dłużnik godzi się respektować wyrok to nie celowe jest narażanie dłużnika na koszty egzekucyjne. Tymczasem zdarzają się niestety przypadki złośliwego wszczynania egzekucji żeby dłużnika narazić na zbędne koszty.

Z drugiej strony pamiętać należy, że alimenty nie mogą być argumentem przetargowym przy regulowaniu kontaktów dłużnika z dzieckiem. Niejednokrotnie zdarza się, że dłużnik który ma utrudnione kontakty z dziećmi z tego właśnie względu odmawia płacenia alimentów. Taka postawa jest nie dopuszczalna.

Dziecko ma prawo do kontaktów osobistych z obojgiem rodziców, chyba, że sąd wyraźnie tych kontaktów zabroni. Realizowanie kontaktów bywa czasem utrudnione kiedy rodzice mieszkają osobno. Jeśli rodzice nie potrafią porozumieć się w tym względzie wówczas każdy z nich może wystąpić do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie kiedy i w jakim miejscu rodzic nie mieszkający z dzieckiem może się z nim kontaktować. Zdarza się jednak, że rodzic nie respektuje orzeczenia sądu i nadal utrudnia drugiemu rodzicowi kontakt. Wówczas uprawniony rodzic może zwrócić się do sądu rodzinnego o wyegzekwowanie orzeczenia, co grozi niesubordynowanemu rodzicowi grzywną, a nawet ograniczeniem władzy rodzicielskiej, bowiem izolacja dziecka od drugiego rodzica godzi w dobro dziecka.

Mimo iż prawo przewiduje sposoby rozwiązywania konfliktów, to jednak rodzice powinni wszelkimi siłami dążyć do porozumienia dla dobra dziecka, które najdotkliwiej odczuwa kłótnie rodziców.

Barbara Filmanowicz
Sędzia Sądu Okręgowego
w stanie spoczynku
Liga Kobiet Polskich

 
Kontakt do nas

Liga Kobiet Polskich
oddział terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23

e-mial: lkp.elblag@wp.pl  Kartki


Z e-Poradnika

Obowiązki rodziców
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, rodzice zgodnie sprawują władzę rodzicielską troszcząc ...
czytaj więcej »
Struktura Sądów elbląskich
Sądy elbląskie zlokalizowane są w 4 punktach miasta i chociaż ...
czytaj więcej »
Ustalenie ojcostwa
Dla każdego świadomość, kim są jego rodzice jest bardzo ważna. ...
czytaj więcej »
Roszczenia alimentacyjne
W zgodnej, wspierającej się rodzinie niema potrzeby rozważać, kto i ...
czytaj więcej »
©Liga Kobiet Polskich - o. terenowy w Elblagu
Projekt i realizacja - Vene Studio