Razem możemy więcej

Struktura Sądów elbląskich

Sądy elbląskie zlokalizowane są w 4 punktach miasta i chociaż na stronie internetowej można znaleźć pełna informacje o adresach i telefonach to jednak nie każdy ma dostęp do Internetu - zwłaszcza osoby w podeszłym wieku i trudnej sytuacji materialnej.

Sądy elbląskie zlokalizowane są w 4 punktach miasta i chociaż na stronie internetowej można znaleźć pełna informacje o adresach i telefonach to jednak nie każdy ma dostęp do Internetu - zwłaszcza osoby w podeszłym wieku i trudnej sytuacji materialnej.

W Elblągu przy pl. Konstytucji 1 mieści się Sad Okresowy tel. 55-611 22 00. Tutaj funkcjonują wszystkie wydziały z wyjątkiem Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który mieści się przy ul. Pułaskiego 1 tel. 55-611 21 80.

Sąd Rejonowy w Elblągu ma swoją siedzibę przy ul. Płk Dąbka 8-12 tel. 55-611 22 20 i tutaj funkcjonują wszystkie wydziały z wyjątkiem wydziałów karnych, które mieszczą się w budynku Sadu Okresowego i wydziałów grodzkich, które mieszczą się przy ul. 1-so Maja l (wejście od strony pl. Słowiańskiego).

Telefon do Wydziału Grodzkiego Cywilnego 55-643 89 74, a do Wydziału Grodzkiego Karnego i Wykroczeń tel. 55-643 89 92.

Budynki sądowe są monitorowane i strzeżone przez służby ochroniarskie. We wszystkich budynkach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Każdy, kto odwiedza siedziby sądów powinien poddać się poleceniom służb ochroniarskich, od których można też uzyskać informacje gdzie zlokalizowane są odpowiednie sekretariaty i sale rozpraw.

Przy wejściu do siedzib Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego znajdują się biura podawcze, w których należy składać wszelkie pisma adresowane do Sądu. Do pism powinny być załączone odpisy w takich ilościach ilu jest przeciwników strony, która pismo składa. Strona składająca pismo na własnym odpisie, który zachowa dla siebie, może uzyskać potwierdzenie, że pismo w określonej dacie zostało złożone.

W budynku Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądów Grodzkich nie są wydzielone biura podawcze i dlatego pisma należy składać w odpowiednich sekretariatach Wydziałów.

Osoby wezwane na rozprawę powinny stawić się wcześniej przed wyznaczoną godziną, aby mieć czas na odszukanie właściwej sali rozpraw. Przy drzwiach Sali rozpraw wywieszona jest wokanda zawierająca informacje o sprawach w danym dniu rozpoznawanych i osobach wezwanych na rozprawę. Bez wezwania nie należy wchodzić na sale rozpraw.

Niedopuszczalne jest przenoszenie sporów z sali rozpraw na sądowy korytarz, gdzie obowiązuje cisza i spokój.

Barbara Filmanowicz
Sędzia Sądu Okręgowego
w stanie spoczynku
Liga Kobiet Polskich

 
Kontakt do nas

Liga Kobiet Polskich
oddział terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23

e-mial: lkp.elblag@wp.pl  Kartki


Z e-Poradnika

Orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych
Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi, wynikające ...
czytaj więcej »
Czy koniecznie rozwód?
Nawet głęboki kryzys małżeński możliwy jest do usunięcia, jeśli oboje ...
czytaj więcej »
Ustalenie ojcostwa
Dla każdego świadomość, kim są jego rodzice jest bardzo ważna. ...
czytaj więcej »
Adopcja
Największą tragedią dla małoletniego dziecka jest sieroctwo i to zarówno ...
czytaj więcej »
©Liga Kobiet Polskich - o. terenowy w Elblagu
Projekt i realizacja - Vene Studio