Razem możemy więcej

Testament

Kiedy nadchodzi jesień życia albo, gdy zdrowie szwankuje rozmyślamy jak po śmierci podzielić swój majątek, kogo szczególnie wyróżnić a kogo pominąć, jako niegodnego dziedziczenia.

Kiedy nadchodzi jesień życia albo, gdy zdrowie szwankuje rozmyślamy jak po śmierci podzielić swój majątek, kogo szczególnie wyróżnić a kogo pominąć, jako niegodnego dziedziczenia.

Kodeks cywilny określa krąg spadkobierców ustawowych, do których zalicza się w pierwszej kolejności małżonek i dzieci a w dalszej kolejności wnuki, rodzice, rodzeństwo i dalsi krewni.
Jeśli spadkodawca nie wyrazi swojej woli, co do dziedziczenia to spadkobiercami będą osoby wyżej wymienione.

Jednakże spadkodawca może sporządzić testament, w którym zadysponuje majątkiem zgodnie ze swoją wolą wyłączając nawet całkowicie spadkobierców ustawowych.

Testament powinien być spisany własnoręcznie z zaznaczeniem, że dyspozycja majątkiem nastąpi na wypadek śmierci oraz opatrzony datą i podpisem autora testamentu.

Oczywiście testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Zdarzają się przypadki, że spadkodawca z powodu złego stanu zdrowia somatycznego nie jest w stanie samodzielnie spisać swojej woli. Wówczas notariusz może udać się do spadkodawcy (do domu lub do szpitala) i po wysłuchaniu woli spadkodawcy przygotuje tekst testamentu, który spadkodawca własnoręcznie podpisze.

Istnieje także możliwość oświadczenia swojej woli wobec 2 świadków spoza kręgu rodziny i niezainteresowanych spadkiem przy jednoczesnej obecności wójta lub burmistrza albo prezydenta miasta ewentualnie starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy albo kierownika urzędu stanu cywilnego.
Protokół zawierający takie oświadczenie woli powinien być podpisany przez spadkodawcę i świadków.

W przypadku obawy rychłej śmierci lub gdyby z innych nadzwyczajnych przyczyn sporządzenie testamentu w zwykłej formie nie było możliwe, spadkodawca może oświadczyć swoją ostatnią wolę w obecności 3 niezainteresowanych spadkiem świadków a następnie jej treść powinna być spisana w ciągu roku od daty złożenia oświadczenia woli.

Z powyższego wynika, ze prawo dopuszcza różne formy testamentu, natomiast istotnym jest, aby wola spadkodawcy była wyrażona dobrowolnie w pełnej świadomości i w sposób zrozumiały.

Barbara Filmanowicz
Sędzia Sądu Okręgowego
w stanie spoczynku
Liga Kobiet Polskich

 
Kontakt do nas

Liga Kobiet Polskich
oddział terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23

e-mial: lkp.elblag@wp.pl  Kartki


Z e-Poradnika

Czy koniecznie rozwód?
Nawet głęboki kryzys małżeński możliwy jest do usunięcia, jeśli oboje ...
czytaj więcej »
Testament
Kiedy nadchodzi jesień życia albo, gdy zdrowie szwankuje rozmyślamy jak ...
czytaj więcej »
Dowody w procesie cywilnym
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi ...
czytaj więcej »
Ustalenie ojcostwa
Dla każdego świadomość, kim są jego rodzice jest bardzo ważna. ...
czytaj więcej »
©Liga Kobiet Polskich - o. terenowy w Elblagu
Projekt i realizacja - Vene Studio