Razem możemy więcej
e-Porady

Orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi, wynikające z zawarcia związku małżeńskiego, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli. W każdej z tych dziedzin mogą powstać pomiędzy zainteresowanymi konflikty, które rozstrzyga sąd w formie wyroku lub postanowienia.

Więcej…
 

Opłakane skutki darowizny

Po 2-letnich doświadczeniach społecznego poradnictwa prawnego w Lidze Kobiet Polskich doszłam do wniosku, że należy ostrzec potencjalnych darczyńców przed lekkomyślnymi decyzjami płynącymi z głębi serca a powodującymi dla nich czasem bardzo dotkliwe skutki.

Więcej…
 

Obowiązki rodziców

W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, rodzice zgodnie sprawują władzę rodzicielską troszcząc się o duchowy i fizyczny rozwój małoletnich dzieci i dbają o finansowe zabezpieczenie ich potrzeb

Więcej…
 

Dowody w procesie cywilnym

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi skutki prawne. Nie wymagają dowodu fakty powszechnie znane i znane sądowi urzędowo, a także fakty przyznane przez stronę przeciwną, o ile nie budzą zastrzeżeń. Pamiętać jednak należy, że udowodnienia wymagają tylko fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Więcej…
 

Czy koniecznie rozwód?

Nawet głęboki kryzys małżeński możliwy jest do usunięcia, jeśli oboje małżonkowie wyrażą wole porozumienia i będą dążyć do pojednania, czemu sprzyja atmosfera świąteczna. Szczególnie dotkliwie kryzys w rodzinie odczuwają małoletnie dzieci, które nie rozumiejąc problemów rodziców absurdalnie uznają, że są winne konfliktom.

Więcej…
 

Adopcja

Największą tragedią dla małoletniego dziecka jest sieroctwo i to zarówno wówczas, gdy traci rodziców z powodu ich śmierci jak również wtedy, gdy rodzice zaniedbują swoje obowiązki opiekuńcze. W takich sytuacjach, na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego dziecko trafia do domu dziecka.

Więcej…
 


Strona 2 z 2
Kontakt do nas

Liga Kobiet Polskich
oddział terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23

e-mial: lkp.elblag@wp.pl  Kartki


Z e-Poradnika

Ustalenie ojcostwa
Dla każdego świadomość, kim są jego rodzice jest bardzo ważna. ...
czytaj więcej »
Orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych
Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi, wynikające ...
czytaj więcej »
Strony w procesie cywilnym
Przed sądem strony mają określone prawa i obowiązki przewidziane w ...
czytaj więcej »
Dowody w procesie cywilnym
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi ...
czytaj więcej »
©Liga Kobiet Polskich - o. terenowy w Elblagu
Projekt i realizacja - Vene Studio