Razem możemy więcej
Projekty

Zaśpiewać jak Anna German

Jeśli umiesz śpiewać, masz w swoim repertuarze utwory z repertuaru Anny German i chcesz zaprezentować się na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki, którego patronką i ikoną jest właśnie Anna German, to informujemy, że trwa właśnie nabór eliminacyjny do konkursu.

Więcej…
 

Rodzina w komplecie

W okresie od 30 maja do 27 sierpnia 2016 Liga Kobiet Polskich OT w Elblągu zaprasza do udziału w projekcie pn. Rodzina w komplecie. Projekt skierowany jest głównie do kobiet, mieszkanek Elbląga doświadczających przemocy w rodzinie, a także do kobiet zagrożonych chorobą alkoholową - pijących w sposób ryzykowny, szkodliwy a także uzależnionych, jak również do kobiet współuzależnionych i z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).  Projekt realizowany jest w m. Elblągu w siedzibie Ligi Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu.

Projekt stanowi połączenie działalności standardowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego z działaniami dotyczącymi przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a także wspieraniu możliwości rozwoju osobistego.

Głównym celem projektu jest wypracowanie u uczestniczek postawy umożliwiającej poradzenie sobie w każdej sytuacji życiowej bez względu na presję otoczenia. Adresatem tych działań są osoby w każdej grupie wiekowej, w każdej fazie zaawansowania choroby oraz w różnych sytuacjach społecznych.

W trakcie projektu uczestniczki mają możliwość wzajemnego wsparcia w radzeniu sobie z własnymi problemami, w udoskonalaniu swojego psychologicznego funkcjonowania i zwiększeniu skuteczności własnych działań. Grupę wspiera moderator, który czuwa nad realizacją programu pracy grupowej i jasno określonych zasadach i regulaminie. Ponadto pomocą służył psycholog i mediator.

Liga Kobiet Polskich OT w Elblągu zaprasza na cotygodniowe 2-godzinne spotkania grupy wsparcia pn. „Podnieś głowę”. Spotkania odbywają się w każdy czwartek od 16 – 18.

Zadanie zostało dofinansowane przez  Prezydenta Miasta Elbląga

Więcej…
 

Projekt Ligi - Bezpłatne badania dla elblążan

 

Projekt Ligi

Bezpłatne badania dla elblążan

Elbląska Liga Kobiet Polskich otrzymała środki unijne na zorganizowanie seminarium poświęconego profilaktyce prozdrowotnej chorób kobiecych oraz przeprowadzenie bezpłatnych badań pod kątem raka piersi, cukrzycy, nadciśnienia i wieńcówki.

Więcej…
 

Klub elblążanek

W Lidze Kobiet Polskich w Elblągu od maja 2002 roku działa Klub Elblążanek zrzeszony w ramach ogólnopolskiego Komitetu "Europa jest wśród nas".

Więcej…
 

2009

Poradnia Prawno – Psychologiczna dla osób i rodzin dotkniętych chorobą alkoholową
„W każdym z nas jest siła-razem bezpieczniej”
„Elblążanki – kobiety sukcesu. Przełamywanie stereotypów, równe szanse kobiet i mężczyzn w życiu społeczno - gospodarczym”
„15 lat po Pekinie”

Więcej…
 

2008

Poradnia Prawno – Psychologiczna dla osób i rodzin dotkniętych chorobą alkoholową

Więcej…
 

2007

Poradnia Prawno – Psychologiczna dla osób i rodzin dotkniętych chorobą alkoholową
„Poradnictwo i terapia rodzin”
„Metamorfozy”

Więcej…
 

2006

Poradnia Prawno – Psychologiczna dla osób i rodzin dotkniętych chorobą alkoholową
„Poradnictwo i terapia rodzin”
„W każdym z nas jest siła”

Więcej…
 


Strona 1 z 2
Kontakt do nas

Liga Kobiet Polskich
oddział terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23

e-mial: lkp.elblag@wp.pl  Kartki


Z e-Poradnika

Ustalenie ojcostwa
Dla każdego świadomość, kim są jego rodzice jest bardzo ważna. ...
czytaj więcej »
Obowiązki rodziców
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, rodzice zgodnie sprawują władzę rodzicielską troszcząc ...
czytaj więcej »
Czy koniecznie rozwód?
Nawet głęboki kryzys małżeński możliwy jest do usunięcia, jeśli oboje ...
czytaj więcej »
Dowody w procesie cywilnym
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi ...
czytaj więcej »
©Liga Kobiet Polskich - o. terenowy w Elblagu
Projekt i realizacja - Vene Studio