Razem możemy więcej

Klub elblążanek

W Lidze Kobiet Polskich w Elblągu od maja 2002 roku działa Klub Elblążanek zrzeszony w ramach ogólnopolskiego Komitetu "Europa jest wśród nas".

W Lidze Kobiet Polskich w Elblągu od maja 2002 roku działa Klub Elblążanek zrzeszony w ramach ogólnopolskiego Komitetu "Europa jest wśród nas".

Inicjatorką powołania Komitetu była Pani Danuta Waniek.

Celem Klubu Elblążanek, liczącego aktualnie 40 kobiet, jest upowszechnianie wśród mieszkańców naszego miasta idei Unii Europejskiej.
EUROPA TO NASZ ŚWIAT

POZNAJEMY ŻYCIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
DAJMY SZANSĘ RÓWNOURAWNIENIU KOBIET I MĘŻCZYZN
NASZ GŁOS ZDECYDUJE O LOSIE NAJBLIŻSZYCH
RAZEM BĘDZIE ŁATWIEJ


Promujemy również kobiety, ich wiedzę i umiejętności.

Elblążanki utworzyły cztery grupy robocze zaś koordynatorem wszystkich działań została Bogumiła Salmonowicz.
1.  Zespołem ds. promocjii kieruje Irena Naguszewska.
2.  Zespołem ds. organizowania konferencji i debat środowiskowych kieruje Bożenna Janikowska.
3.  Zespołem ds. finansowo-ekonomicznych kieruje Irena Derewecka.
4.  Zespołem ds. organizowania imprez kieruje Halina Sobol


Niewątpliwym sukcesem Klubu Elblążanek był wysoki wynik w referendum unijnym na terenie miasta Elbląga. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest drogą rozwoju a kobiety muszą w tym uczestniczyć. Podstawową formą działalności Klubu Elblążanek były konferencje. Miały one duży oddźwięk, a udział w nich takich osobistości jak: minister Danuta Hubner i minister Izabela Jaruga - Nowacka nadawały tym konferencjom właściwą rangę. W działalności na rzecz Klubu Elblążanek szczególnie wyróżniły się: Bogumiła Salmonowicz, Irena Naguszewska, Irena Derewecka, Bożenna Janikowska, Rena Bieda.


10 lipca 2003 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Klubu Elblążanek, Elblążanek, w którym uczestniczył Prezydent Miasta Elbląga Henryk Słonina. Zdecydowano, że działalność Klubu Elblążanek będzie kontynuowana.

 
Kontakt do nas

Liga Kobiet Polskich
oddział terenowy w Elblągu

ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23

e-mial: lkp.elblag@wp.pl  Kartki


Z e-Poradnika

Obowiązki rodziców
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, rodzice zgodnie sprawują władzę rodzicielską troszcząc ...
czytaj więcej »
Ustalenie ojcostwa
Dla każdego świadomość, kim są jego rodzice jest bardzo ważna. ...
czytaj więcej »
Dowody w procesie cywilnym
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi ...
czytaj więcej »
Roszczenia alimentacyjne
W zgodnej, wspierającej się rodzinie niema potrzeby rozważać, kto i ...
czytaj więcej »
©Liga Kobiet Polskich - o. terenowy w Elblagu
Projekt i realizacja - Vene Studio